SSM si PSI

Consultanta de specialitate in domeniul securitatii si sanatatii in munca (protectia muncii) ai a apararii impotriva incendiilor (SSM SI PSI)

Conform legislației în vigoare, toate companiile, instituțiile sau organizațiile din România sunt obligate să organizeze intern activități specifice de ”securitate și sănătate în muncă” si de ”prevenire și stingere a incendiilor și protecție civilă” – SSM si PSI. Acest lucru poate fi realizat prin angajarea unui salariat specializat în domeniul SSM si/sau Cadru tehnic PSI, lucru care poate sa fie costisitor. O alta varianta ce presupune o eficientizare mai buna este externalizarea acestor activități către o companie specializata. A doua situatie presupune o eficientizare mai buna a costurilor si aplicarea celor noi noi normative SSM si PSI.

SSM – Sanatate si securitate in munca

 • identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca. Evaluarea riscurilor pentru mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;
 • elaborarea, indeplinirea, monitorizarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;
 • elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de SSM, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru (conf. HG nr.955/2010);
 • propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
 • verificarea insusirii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul SSM stabilite prin fisa postului (conf. HG nr.955/2010);
 • intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare/instruire a lucratorilor in domeniul SSM;
 • elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul SSM si verificarea insusirii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite (conf. HG nr.955/2010);
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;
 • asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art. 101-107, si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;
 • efectuarea controalelor interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a angajatorului/proprietarului asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora (conf. HG nr. 955/2010);
 • identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din unitate participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177;
 • urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii ITM, cu prilejul vizitelor de control;
 • alte activitati necesare/specifice asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca (HG nr.955/2010).

Consultanta de specialitate in domeniul apararii impotriva incendiilor (PSI)

 • organizarea şi planificarea activităţilor de prevenire şi stingere a incendiilor;
 • elaborarea şi completarea periodică a documentelor necesare pe linia apărării împotriva incendiilor;
 • efectuarea instruirii şi testării lucrătorilor privind cunoaşterea reglementărilor în domeniu;
 • monitorizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor şi acordarea asistenţei de specialitate în situaţii critice;
 • investigarea contextului producerii incendiilor.

Programeaza-te acum pentru o evaluare a nevoilor tale in SSM si PSI