Proiectare Sisteme Stingere si Limitare Incendii
In conformitate cu OMAI nr. 87/2010 cu modificările şi completările ulterioare, Servsting este autorizata pentru efectuarea lucrărilor de proiectare sisteme stingere si limitare incendii, dar şi pentru instalaţiile de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu.

 • Intocmirea documentatiei tehnice in vederea obtinerii avizului / autorizatiei de securitate la incendiu:
  • Sedinte tehnice impreuna cu beneficiarul si arhitectii/proiectantii pentru identificarea functiunii si detaliilor incipiente din punct de vedere al securitatii la incendiu ale viitorului / existentului imobil.
  • Se ofera solutii constructive pentru remedierea neconcordantelor sau pentru eficientizarea solutiilor initial avizate (solutii care pot aduce beneficii bugetului constructiei si indeplinirii scopului functional).
  • SERVSTING prezinta intr-o faza ulterioara un Scenariu de Securitate la Incendiu (SSI) in forma initiala (draft) prin care se mentioneaza masurile legale ce trebuie respectate din punct de vedere al securitatii la incendiu;
  • Sedinte tehnice impreuna cu beneficiarul si arhitectii / proiectantii pentru propunerea de sisteme de limitare si stingere, semnalizare si alarmare. La acestea se adauga solutii tehnice necesare pentru alinierea proiectului cu legislatia in vigoare dpdv al securitatii la incendiu.
  • Identificarea solutiilor in vederea eficientizarii bugetului pentru indeplinirea functionalitatii si agreerea formei finale a proiectului.
  • Verificare finala din partea SERVSTING, inaintea depunerii la autoritatea competenta (ISU).
  • Expertiza tehnica de securitate la incendiu.
  • Identificarea si evaluarea riscului de incendiu.
  • Intocmirea planului de interventie in caz de incendiu.
  • Intocmirea panului de evacuare in caz de incendiu.
  • Proiectarea instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor. Din acestea fac parte hidranţi interiori şi exteriori, instalaţie de stingere cu sprinklere, drencere
  • proiectarea sistemelor si instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu
  • proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi, cu excepţia celor de tip natural-organizat
  • proiectarea sistemelor de evacuarea fumului si gazelor fierbinti prin tiraj natural-organizat cu trape si ferestre de fum precum si a instalatiilor desfumare mecanica.

Legislatie

Programeaza-te acum   pentru proiectare sisteme stingere si limitare incendii