Consultanta SSM si PSI

Consultanta SSM si PSI pentru intocmire documentatie de baza in vederea avizarii si autorizarii:

  • Intocmire lista documente necesare conform legislatiei in vigoare in functie de imobil si functiune; inmanarea listei catre beneficiar pentru ca acesta din urma sa transmita documentele catre consultant;
  • Analizarea documentelor si stabilirea conformitatii acestora;
  • Recomandari pentru intrare in legalitate din punct de vedere al documentatiei (dupa caz);
  • Vizita in teren pentru stabilirea conformitatii cu proiectul avizat ISU si masurile care au stat la baza emiterii Autorizatiei de Securitate la Incendiu;
  • Indrumarea pentru implementare masuri ce se impun in vederea intrarii in legalitate cf punct iii;
  • Intocmire documente de autoritate conform legislatiei in vigoare pentru exploatarea imobilului din punct de vedere al securitatii la incendiu;
  • Stabilire masuri si atributii reprezentantilor beneficiarului (dispozitiv de Securitate, personal SPSU, dispecerat, tehnicieni responsabili cu mentenanta sistemelor);
  • Verificarea periodica in teren prin vizite impreuna cu reprezentantii beneficiarului in vederea stabilirii conformitatii cu legislatia in vigoare privind exploatarea imobilului din punct de vedere al securitatii la incendii;
  • Intocmire raport periodic in functie de eveniment (verificare periodica, exercitiu evacuare, intalnire cu reprezentantii beneficiarului pentru diferite teme cu specific PSI, situatii de urgenta);
  • Organizarea exercitiilor periodice de alarmare / evacuare.

Legislatie

Programeaza-te acum pentru consultanta SSM si PSI