ORDINUL nr. 1659 din 22.06.2011 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare”, indicativ I5 – 2010