Ordinul nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de
securitate la incendiu şi protecţie civilă