ORDIN
nr. 262. din 02.12.2010
privind aprobarea Dispozitiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spatii si
constructii pentru birour