ORDIN Nr. 187 din 19 august 2010
pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva
incendiilor la spaţii pentru comerţ