ORDIN Nr. 163 din 28 februarie 2007
pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor