Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a IIa instalații de stingere Indicativ p118/2–2013