HG 571 din 2016 – Constructii şi amenajări care se supun avizării si sau autorizării privind securitatea la incendiu