banner_history

SERVSTING este o societate comerciala cu peste 14 ani de experienta in domeniul PSI. Compania activeaza la nivel national si furnizeaza soluţii particularizate in functie de nevoile beneficiarului avand drept scop incadrarea in legislatia in vigoare si eficientizarea bugetului investitional.

SERVSTING ofera de asemenea servicii de consultanta privind “Organizarea apararii impotriva incendiilor”, elaborarea actelor de autoritate emise de administratorul operatorului economic/conducătorul instituţiei, a documentelor şi evidenţelor specifice, precum şi în organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă, realizarea exerciţiilor de evacuare a utilizatorilor construcţiei şi întocmirea registrelor de evidenţă a acestor exerciţii.

Servicii complete in domeniul PSI:

  • Intocmirea documentatiei tehnice in vederea obtinerii avizului / autorizatiei de securitate la incendiu;
  • Expertiza tehnica de securitate la incendiu; Identificarea si evaluarea riscului de incendiu;
  • Intocmirea planului de interventie in caz de incendiu;
  • Proiectarea instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor – hidranţi interiori şi exteriori, instalaţie de stingere cu sprinklere, drencere, proiectarea sistemelor si instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu, proiectarea trapelor de evacuare a fumului si gazelor fierbinti; consultanta, documentatie, proiectare, punere in functiune echipamente si sisteme, mentenanta, evaluarea riscului de incendiu, furnizare echipamente, etc.

Echipa SERVSTING:

  • Ingineri proiectanti pentru instalatiile de limitare si stingere, sisteme de detectare si semnalizare a incendiului respectiv sisteme pentru trape evacuare fum si gaze fierbinti;
  • Experti tehnici privind calitatea proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor pentru cerinţa esenţială “securitate la incendiu”;
  • Verificatori proiecte privind calitatea în construcţii, pentru cerinţa esentiala ,,C” – securitate la incendiu, atât pentru construcţii cât şi pentru instalaţii (Cc şi Ci);
  • Arhitecti, evaluator risc incendiu, cadru tehnic psi.